Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llwybrau Hamdden ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Edrychwch ar rai o’n rhesymau dros gerdded

Mae cyfres o daflenni wedi cael eu datblygu i ddangos gwahanol agweddau ar y dirwedd amrywiol sydd gan y Fwrdeistref Sirol i’w chynnig.

Mae Taith Cefnffordd Ogwr yn llwybr pellter hir dynodedig sy’n rhedeg trwy’r Fwrdeistref Sirol. Mae’r llwybr, sy’n llwybr cyswllt yn Nhaith Gerdded Cefnffordd De Cymru, yn ymestyn dros oddeutu 15 milltir (24km) ac yn rhedeg trwy ganol y Fwrdeistref Sirol o Fynydd Margam i Fynydd y Gaer.

Llwybr sy’n cysylltu naw Cymuned yn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg yw Taith Gylchol Pen-y-bont. Datblygwyd y daith hon mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith fawr â chyfanswm pellter o tuag 20 milltir (32km) ac mae wedi’i rhannu’n dair rhan fwy dichonadwy.

Mewn partneriaeth gyda rhai Cynghorau Tref a Chymuned a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’r Cyngor hefyd wedi datblygu cyfres o daflenni ar deithiau cylchol llai i annog trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddefnyddio a mwynhau cefn gwlad, a rhannau o’r treftadaeth bwysig.

Mae’r teithiau argymelledig canlynol ar gael i’w lawrlwytho neu fel arall gallwch gysylltu â ni i gael copïau ar bapur:

Taith Gylchol Pen-y-bont

Afon Ogwr a Merthyr Mawr

Hen Ddiwydiannau a Pharciau Newydd

Taith Gylchol Nant Brynglas

Taith Corneli (Saesneg)

Taith Gylchol o’r Drenewydd-yn-Notais i Dregawntlo (Saesneg)

Taith Cefnffordd Ogwr

Taith Cwm Llynfi Rhif 5

Arweiniad i Lwybr Cymunedol Cwm Ogwr (Saesneg)

Arweiniad i’r Llwybr Cymunedol o Don-du i’r Pîl (Saesneg)

Mae teithiau a thaflenni newydd yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu hychwanegu yn y dyfodol agos. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw awgrymiadau am lwybrau y gellid eu datblygu yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ceir hefyd fwy o wybodaeth am deithiau yn ac o amgylch y Fwrdeistref Sirol ar y tudalennau gwe sy’n ymwneud â thwristiaeth.

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud