Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffeithiau a Ffigyrau

Waymarking1

Waymarking2

Waymarking4

Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr 740 o Hawliau Tramwy Cyhoeddus, a’r rheiny’n ymestyn dros gyfanswm o 584 km.

Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr ugain o Gynghorau Tref a Chymuned, ac mae gan bob un o’r rheiny Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys:

  • 665 o Lwybrau Troed (496km/308 milltir);
  • 68 o Farchlwybrau (81 km/50 milltir);
  • 8  o Gilffyrdd Agored i Bob Traffig (7 km/4 milltir);

Facts Figures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ogystal â hynny, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr hefyd 27 milltir/43km o Lwybrau Beicio (gan gynnwys km o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol) y mae rhai darnau ohonynt yn defnyddio Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud