Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Priffyrdd a Chludiant

Highways And Transport1

Highways And Transport2

Highways And Transport3

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am gynnal a chadw’r system ffyrdd, rheoli traffig a chefnogi datblygiad cludiant cyhoeddus o fewn y fwrdeistref.

Mae’r gwaith a wnawn yn sicrhau bod yr holl ffyrdd a phalmentydd cyhoeddus yn ddiogel i bawb eu defnyddio. Yn yr adran hon gallwch ddysgu mwy am y canlynol:

Cerbydau wedi’u gadael 
Pontydd
Lonydd a llwybrau beicio
Cynnal a chadw priffyrdd
Hawliau tramwy a Mynediad at Gefn Gwlad
Clirio Eira a halltu
Cysgodfeydd Bysiau a Dodrefn stryd
Goleuadau stryd
Ymylon ffyrdd

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud