Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Heneiddio’n dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Nordic Walking Final


 

 

 

 

 

 

Mae un peth yn gyffredin ymysg pob un ohonom, sef heneiddio, felly er lles pawb mae’n rhaid i ni wneud ein bwrdeistref sirol yn lle i bobl o bob oed sylweddoli eu cyfraniad i gymdeithas a theimlo pwrpas a gwerth i’w bywydau.

Mae Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol i helpu pobl hŷn i barhau’n annibynnol bob dydd a theimlo bod ganddynt gysylltiad â’u cymunedau lleol.

Fe welwch yma wybodaeth i’ch helpu i fyw bywyd gweithgar a boddhaus, yn ogystal â dolenni defnyddiol i fentrau a chefnogaeth ar gyfer pobl hŷn. Darllenwch am grwpiau diddordebau, digwyddiadau a gweithgareddau lleol, yn ogystal â gwybodaeth ymarferol sy’n berthnasol i anghenion pobl hŷn.

Rydym hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n wynebu pobl hŷn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. I weld ein cynllun Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ei gyfanrwydd, cliciwch yma.

I gael gwybod mwy am Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ewch i: www.ageingwellbridgend.co.uk

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud