Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cais

Os ydych yn dymuno prynu plac coffa ar fainc neu blannu coeden goffa, cwblhewch ffurflen gais a’i hanfon ymlaen at Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:-

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Cynllun Meinciau a Choed Coffa, 
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau,
Cymorth Busnes,
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB 

Ffôn: 01656 643622 
E-bost: businesssupportcommunities@bridgend.gov.uk 

Bydd yr adain berthnasol yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac os bydd yn dderbyniol bydd angen i chi ddarparu arysgrif addas ar gyfer y plac. Ni fydd unrhyw archeb yn cael ei phrosesu heb dâl llawn am y swm cywir. Gall gymryd hyd at ddeuddeng wythnos ar ôl derbyn y cais i’r plac gael ei ddanfon a’i osod. Sylwer y gall fod adegau pan fo’r nifer uchaf posib o geisiadau wedi cael eu derbyn dan y cynllun ac felly ni fydd ar gael am gyfnod i osgoi gorlenwi ardal. Fe gewch eich hysbysu wedi i ni dderbyn eich ffurflen gais pa un a yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Last Updated: 01/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud