Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut ydw i’n pleidleisio?

Eich Hunan

Ewch i’ch gorsaf bleidleisio leol a phleidleisiwch eich hunan. Os ydych chi ar y gofrestr etholwyr yn barod byddwch yn cael cerdyn pleidleisio cyn yr etholiad yn dweud wrthych chi yn lle a phryd mae pleidleisio.

Yr oriau pleidleisio yw 7am – 10pm.

Trwy'r Post

Gellir anfon papur pleidleisio drwy’r post i gyfeiriad cartref y pleidleisiwr neu gyfeiriad arall. Os oes gennych chi bleidlais drwy’r post NI fydd gennych yr hawl i bleidleisio eich hunan mewn gorsaf bleidleisio.

 

                                       Lawrlwytho Ffurflen Gais am Bleidlais Drwy'r Post

 

Trwy Ddirprwy

 

Rhywun a gaiff ei benodi gennych chi i bleidleisio ar eich rhan mewn etholiad yw dirprwy. Mae’n rhaid i ddirprwy fod yn o leiaf 18 oed ar ddiwrnod yr etholiad, wedi ei gofrestru ar y gofrestr etholwyr a chanddo’r hawl i bleidleisio yn yr etholiad hwnnw.

Ni chaiff unrhyw un fod yn ddirprwy i fwy na dau unigolyn yn yr un etholiad, oni bai ei fod/ei bod yn briod, partner sifil, rhiant, tad-cu, mam-gu, brawd, chwaer, plentyn, ŵyr neu wyres i’r pleidleisiwr.

Mae dau fath o bleidlais drwy ddirprwy:

  • Pleidlais Drwy Ddirprwy Parhaol - ar gael yn unig i etholwyr cofrestredig ar sail iechyd, ymrwymiadau i waith neu addysg amser llawn.
                                    Lawrwytho Ffurflen Dirprwy Parhaol
  • Pleidlais Drwy Ddirprwy Dros Dro – ar gael i unrhyw etholwr cofrestredig am unrhyw reswm. Gwneir ceisiadau am etholiad unigol.
                                    Lawrlwytho Ffurflen Dirprwy Dros Dro

 

Dirprwy ar Frys – Rhesymau Meddygol, Galwedigaethol neu Waith

 

Os byddwch mewn argyfwng meddygol neu os na allwch fod yn yr orsaf bleidleisio eich hunan am resymau sy’n ymwneud â’ch galwedigaeth, gwasanaeth neu waith a’ch bod wedi dod yn ymwybodol o hynny ar ôl  5pm ar ddydd Mawrth 25 Ebrill 2017 yna cewch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy ar frys hyd at 5pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Rhaid i’ch cais am bleidlais drwy ddirprwy fod wedi ei chefnogi. Rhoddir mwy o wybodaeth am hyn ar y ffurflen gais.

                                Lawrlwytho Ffurflen Dirprwy ar Frys Meddygol

 

      Lawrlwytho Ffurflen Dirprwy ar Frys Galwedigaethol, Gwasanaeth neu Waith

 

 

Last Updated: 07/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud