Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

E-Ganfasiad ar gyfer Cofrestru Etholiadol 2017

Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i ni ysgrifennu at bob aelwyd yn rhan o’r e-Ganfasiad Blynyddol i gadarnhau bod yr wybodaeth sydd gennym ar y Gofrestr Etholwyr ar gyfer yr eiddo hwnnw yn gywir.

Eleni, os ydych eisoes wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost i ni, byddwn yn cysylltu â chi drwy ein cyflenwr meddalwedd. 

Bydd Halarose yn anfon neges e-bost atoch ddechrau mis Gorffennaf yn eich gwahodd i lenwi ffurflenni’r e-Ganfasiad drwy ddolen uniongyrchol, a fydd yn caniatáu i’r wybodaeth gael ei lawrlwytho i’n cofnodion ni yma yn y swyddfa Gwasanaethau Etholiadol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhoddir dau god diogelwch i chi, a chaiff y newidiadau eu hegluro ar y ddolen a ddarperir. 

Dilynwch gyfarwyddiadau Halarose ar y sgrin, a llenwch eich ffurflen e-Ganfasio erbyn 10 Gorffennaf 2017.

Last Updated: 23/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud