Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth yw Cofrestr Etholiadol Unigol?

Sut mae'r system newydd yn wahanol?

 • Gallwch gofrestru ar-lein nawr yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu dros y ffôn ar 01656 643116

 • Mae pawb yn gyfrifol am gofrestru eu hunain. Dan yr hen system, gallai 'pennaeth pob aelwyd' gofrestru pawb a oedd yn byw yn y cyfeiriad hwnnw.

 • Rhaid i chi nodi ychydig yn fwy o fanylion i gofrestru, gan gynnwys eich rhif yswiriant gwladol a'ch dyddiad geni. Mae hyn yn gwneud y gofrestr etholiadol yn fwy diogel.  Sicrhewch fod y rhain ar gael os ydych yn defnyddio'r dull ar-lein neu dros y ffôn.

Sut rydw i'n cofrestru dan y system newydd?

 1. Ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

 2. Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a rhai manylion eraill. Bydd hefyd angen i chi nodi eich rhif yswiriant gwladol, sydd ar eich cerdyn yswiriant gwladol, neu ar waith papur swyddogol megis slipiau talu neu lythyrau am fudd-daliadau neu gredydau treth.

 3. Chwiliwch am gadarnhad i ddweud eich bod wedi cofrestru.

A fydd rhaid i mi wneud unrhyw beth?

 1. Cadwch lygad am lythyr ym mis Awst 2014

  Caiff y rhan fwyaf o bobl sydd eisoes wedi cofrestru i bleidleisio eu cofrestru'n awtomatig dan y system newydd. Nid oes rhaid iddynt wneud unrhyw beth. Fodd bynnag, bydd angen i rai pobl gymryd camau gweithredu i ymuno â'r gofrestr newydd. Rydym yn ysgrifennu at bobl i ddweud wrthynt a oes rhaid iddynt gymryd camau gweithredu.

 2. Dylech ymateb i'r llythyr os gofynnwyd i chi wneud hynny

  Bydd y llythyr yn dweud wrthych a ydych ar y gofrestr newydd neu a oes rhaid i chi gymryd camau gweithredu. Bydd yn dweud wrthych beth i'w wneud.
Last Updated: 08/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud