Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestr Etholiadol Unigol

Mae'r ffordd rydym yn cofrestru i bleidleisio wedi newid

Newidiodd y system gofrestru ym mis Mehefin 2014. Enw'r system newydd yw 'Cofrestru Etholiadol Unigol' (IER) a dyma'r newid mwyaf i'r system cofrestru pleidleiswyr mewn can mlynedd.

Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd eisoes wedi cofrestru'n cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r gofrestr newydd. Fodd bynnag, bydd angen i rai pobl ailgofrestru yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd pobl yn yr ardal hefyd nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio o gwbl, felly bydd angen iddynt gofrestru i gael dweud eu dweud yn yr etholiadau.

Os nad oeddech wedi cofrestru'n flaenorol, gallwch gofrestru dan y system newydd yn www.gov.uk/register-to-vote

I gael mwy o wybodaeth, dewiswch ardal isod:

Beth yw Cofrestr Etholiadol Unigol?

Y Gofrestr Etholiadol

Cwestiynau Cyffredin

Last Updated: 25/06/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud