Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Ganolfan Arloesi

Cyfleusterau cynadledda

Mae’r ganolfan yn darparu ystod o wasanaethau busnes i denantiaid gan gynnwys cyfleusterau cynadledda modern a digonedd o le parcio am ddim. Mae yna dderbynfa fodern hefyd ble gallwch gyfarch eich cleientiaid.

Mae’r Parc Gwyddoniaeth, sydd wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn safle clodfawr wedi’i dirlunio sy’n ymestyn dros 30 erw ac sydd o fewn 10 munud i gyffordd 35 yr M4, hanner ffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe.

The Innovation Centre1

The Innovation Centre2

I gael gwybodaeth fanwl am ein hystafelloedd, cyfleusterau ac opsiynau arlwyo sydd ar gael gweler ein Llyfryn Ystafelloedd Cynadledda (pdf).

I archebu ystafell yn y ganolfan, cwblhewch y ffurflen archebu ac anfonwch neges e-bost i icrecep@bridgend.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod gofynion penodol, cysylltwch â Chydlynwyr y Ganolfan dros y ffôn ar 815300.

Rhowch sgôr i ni am eich profiad ar ôl ymweld â’r ganolfan os gwelwch yn dda trwy lenwi’r Ffurflen Adborth Cynadleddwr.

Cysylltwch â ni:
Y Ganolfan Arloesi
Parc Gwyddoniaeth
Pen-y-bont ar Ogwr Rhodfa Technoleg
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3NA Ffôn: 01656 815300
Ffacs: 01656 815305
E-bost: icrecep@bridgend.gov.uk.

Cyfleusterau Swyddfa

Mae swyddfeydd y Ganolfan Arloesi mewn lleoliad braf sydd wedi’i dirlunio ac sydd yn agos at gysylltiadau trafnidiaeth yr A48 a’r M4.

Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd swyddfa ar gael, sy’n amrywio o ran maint o 500 troedfedd sgwâr hyd at 4,500 troedfedd sgwâr. Mae pob uned yn cynnwys ei chyfleusterau cegin ei hun a gellir trefnu'r gofod ar ffurf cynllun agored neu gydag ystafelloedd ymneilltuo fel ei bod yn addas i anghenion y cwmni unigol.

Mae’r Ganolfan yn darparu swyddfeydd addas ar gyfer busnesau mawr a bach a chynigir y swyddfeydd ar delerau hyblyg, ac ar gost gystadleuol. Mae cyfleusterau parcio ar y safle a’r fantais ychwanegol o gael defnyddio’r cyfleusterau cynadledda ar y safle hefyd yn gynwysedig.

Os hoffech gael gwybod mwy ynglŷn â’r lle sydd ar gael, cysylltwch ag Adele Paterson ar 01656 642 714 neu anfonwch e-bost at adele.paterson@bridgend.gov.uk

Last Updated: 03/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud