Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Unedau Diwydiannol i’w Gosod

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bortffolio helaeth o unedau diwydiannol wedi’u lleoli ledled y fwrdeistref sirol. Mae 5 ystâd, sy’n cynnwys 79 o unedau i gyd. Mae’r unedau’n amrywio o 51 m sg (550 tr sg) i 110 m sg (1,200 tr sg).

Mae’r unedau’n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau busnes, ac mae 10% o ddarpariaeth fanwerthu ar gael ar rai ystadau.

Sut allaf wneud cais am uned gychwyn ddiwydiannol?

â’r Llawlyfr Tenantiaid sy’n nodi popeth y mae angen ichi ei wybod ynglyn â rhentu un o’n hunedau cychwyn.

Llenwch y ffurflen gais (nid cynnig o denantiaeth mo’r ffurflen hon ond cais).

Dychwelwch y ffurflen gais drwy’r post at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Gwasanaethau Eiddo
Swyddfeydd Glanogwr
Cwrt y Cigfrain
Lôn y Bragdy
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AP

Byddwn yn cydnabod bod eich cais wedi dod i law’n ddiogel o fewn 5 diwrnod gwaith. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni’n ddiymdroi ar 01656 642700.

Ym mha ardaloedd mae gennych chi Ystadau Diwydiannol?

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Ystadau Diwydiannol yn:

New Cornstores ac Ystâd Ddiwydiannol Heol Ty Gwyn, Heol Tyle-Teg, Maesteg, CF34 0BQ

Mae tri chlos gwahanol o unedau cychwyn sy’n eiddo i CBS Pen-y-bont ar Ogwr ar Ystâd Ddiwydiannol Heol Ty Gwyn, a’r rheiny’n cynnwys 20 o unedau cychwyn.

Mae’r unedau hyn yn amrywio mewn maint o 36 m sg (390 tr sg) i 95 m sg (1020 tr sg).

Cafodd yr unedau yn New Cornstores eu hadeiladu’n ddiweddar ac maent yn cynnig darpariaeth ragorol. Mae’r unedau i gyd yn elwa o fod â chlos amgaeëdig, drysau caead rholer a thoiledau.

Mae pob clos yn agos at yr A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd.

Industrial Units To Let1
Dim unedau ar gael ar hyn o bryd.  

Ystâd Ddiwydiannol Ffaldau, Pontycymer, CF32 8ND

Mae’r unedau hyn wedi’u lleoli yng nghanol Cwm Garw.

Mae 13 o unedau unigol ar yr ystâd, a’r rheiny’n amrywio o 67 m sg (725 tr sg) i 93 m sg (1,000 tr sg) o ran maint.

Mae gan bob uned ddrws caead rholer, toiledau ac maent wedi’u hamgáu o fewn clos diogel.

Industrial Units To Let2
 Dim unedau ar gael ar hyn o bryd.  

Ystâd Ddiwydiannol Penllwyngwent, Cwm Ogwr, CF32 7AX

Mae’r ystâd hon wedi’i lleoli ar gyrion Ogwr ac mae’n cynnwys 19 o unedau cychwyn diwydiannol a’r rheiny wedi’u hamgáu mewn dau glos diogel. Mae’r unedau’n amrywio o ran maint o 74 m sg (790 tr sg) i 92 m sg (990 tr sg).

Mae gan yr unedau o fewn y clos cyntaf ar yr ystâd ddarpariaeth fanwerthu o 10%, llawr mesanîn pwrpasol a swyddfa/cegin fach wedi’i gwresogi.

Mae gan bob uned ddrws caead rholer a thoiled.

Industrial Units To Let3

Dim unedau ar gael ar hyn o bryd.

Ystâd Ddiwydiannol Village Farm, Village Farm Road, Y Pîl, CF33 6BN

Mae’r unedau hyn mewn lleoliad rhagorol gyda chysylltiadau gwych â choridor yr M4.

Mae’r unedau wedi’u lleoli ar glos diogel ac maent yn amrywio o ran maint o 35 m sg (380 tr sg) i 110 m sg (1,200 tr sg).

Mae 18 o unedau ar y clos, pob un â drysau caead rholer, swyddfa a thoiled.

Industrial Units To Let4

Dim unedau ar gael ar hyn o bryd.

Gweithdai New Tarran, Heol Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3AY

A hithau wedi’i lleoli yn nhref farchnad Pen-y-bont, mae’r ystâd hon yn cynnwys 9 uned unigol sy’n amrywio o 51 m sg (550 tr sg) i 93 m sg (1,000 tr sg).

Cafodd yr unedau hyn eu codi’n ddiweddar ac maent yn cynnig darpariaeth ragorol ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol.

Mae’r unedau wedi’u lleoli o fewn clos diogel ac mae gan bob un ddrysau caead rholer, lle parcio dynodedig a thoiledau.

Industrial Units To Let5

Dim unedau ar gael ar hyn o bryd.

 

Canolfannau Menter

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2 Ganolfan Fenter sy’n cynnwys cymysgedd o weithdai bychain a swyddfeydd a’r rheiny wedi’u lleoli ar Ystadau Diwydiannol Village Farm a Heol Ty Gwyn. I gael mwy o fanylion cysylltwch â Business in Focus.

Sut allaf gael rhagor o wybodaeth?

Efallai y bydd y cysylltiadau isod o gymorth wrth ichi gwblhau eich cais:

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sign3

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Gwasanaethau Eiddo
Cwrt y Cigfrain
Lôn y Bragdy
PEN-Y-BONT AR OGWR
CF31 3AP

Ffôn: 01656 642700
Ffacs: 01656 642432
E-bost: property@bridgend.gov.uk

Sign4

Last Updated: 22/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud