Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Perchenogaeth Tir

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 

 

Sut allaf ddarganfod ai’r cyngor sy’n berchen ar eiddo neu ddarn o dir?

Er mwyn inni allu ateb eich ymholiad yn brydlon, byddai o gymorth pe gallech roi enw neu rif yr adeilad, ynghyd ag enw’r stryd. Os oes a wnelo’ch ymholiad â darn o dir, yna rhowch enw’r stryd ac unrhyw wybodaeth arall megis rhif eiddo cyfagos ac ati. Os gallwch anfon cynllun lleoliad/braslun atom gyda’ch ymholiad ysgrifenedig, byddwn yn gallu mynd ati’n gyflymach i’ch cynorthwyo gyda’r chwiliad.

Dylai unrhyw ymholiadau ynglŷn â pherchenogaeth tir neu eiddo gael eu hanfon yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd
Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Ffôn: 01656 642700

Ffacs: 01656 642432

E-bost: property@bridgend.gov.uk

Y cwbl y gallwn ei ddweud wrthych yw ai’r Cyngor. Mae modd ymdrin ag ymholiadau eraill ynglŷn â pherchenogaeth tir/eiddo trwy’r Gofrestrfa Tir http://www.landreg.gov.uk/

Manylion Cyswllt:

Y Gofrestrfa Tir

Swyddfa Cymru

Tŷ Cwm Tawe

Ffordd Ffenics

ABERTAWE

SA7 9FQ

Ffôn: 08448 921111

Ffacs: 01792 473236

E-bost: customersupport@landregistry.gsi.gov.uk

A godir tâl am y chwiliad?

Nid oes tâl am ymholiadau cyffredinol ynglŷn ag eiddo ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fodd bynnag, mae’r Gofrestrfa Tir yn codi ffi fechan am ei chwiliadau.

Last Updated: 14/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud