Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Marchnad Pen-y-bont ar OgwrBridgend Market

Ble mae dod o hyd inni

CF31 1DL

Oriau Agor a ChauLove your Local Market

Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn 9.00 am - 5.00 pm
Dydd Mercher 9.00 am - 4.30 pm

Gwybodaeth Gyffredinol

Nifer y stondinau:

37

Maint y stondinau:

Amrywiol

Tâl gwasanaeth:

Nac oes

Casgliad sbwriel:

Oes

A ganiateir faniau:

Cilfachau llwytho ar yr islawr (llwytho a dadlwytho’n unig)

Cyswllt:

Desg gymorth eiddo Rhif ffôn: 01656 642700

 

Swyddfa Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 659154

Sut mae gwneud cais am stondin yn y farchnad?

Llenwch y ffurflen gais a dychwelwch hi i’r cyfeiriad isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Gwasanaethau Eiddo
Cwrt y Cigfain
Lôn y Bragdy
PEN-Y-BONT AR OGWR
CF31 4AP

Rhif ffôn: 01656 642700
Rhif ffacs: 01656 642432
E-bost property@bridgend.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu â ni.

Cynnig arbennig i ddarpar fasnachwyr yn y farchnad 

Os ydych chi â’ch bryd ar wireddu syniad busnes newydd eleni, efallai y bydd cynnig ym Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio atoch. 

Cynigir cyfle i ddarpar fasnachwyr sefydlu stondin am y gyfradd arbennig o £27 y dydd. 

Mae pob stondin ar gael am y gyfradd ostyngol hon, waeth beth yw ei faint. Serch hynny, dim ond am gyfnod o dri diwrnod yn olynol y gall tenantiaid rentu’r stondin, cyn bod yn rhaid iddynt gymryd seibiant am ddiwrnod o leiaf. 

Bydd angen i unrhyw egin entrepreneuriaid fod â’u hyswiriant atebolrwydd cyhoeddus eu hunain, sy’n costio tua £50 y flwyddyn. 

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Mae hyn yn gyfle gwych i bobl weld a oes gan eu syniadau busnes y potensial i lwyddo. Cynigir amrywiaeth ardderchog o gynhyrchion a gwasanaethau ym Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr, a gall eich busnes chi ymuno â nhw yn fuan. Bydd y gyfradd ostyngol hon ar gael tan fis Awst ac mae’n bosibl y caiff ei hymestyn tan ddyddiad diweddarach. 

I gael rhagor o wybodaeth am rentu stondin ym Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr, ffoniwch Matt Harries yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642700 neu e-bostiwch matthew.harries@bridgend.gov.uk

 

 


 Bridgend Market Stalls
Preddys Confetionery Fruit Fayre

 Cynllun y Farchnad

Edrychwch ar Gynllun Llawr y Farchnad (pdf)

Stondinau yn y Farchnad

STONDIN

ENW’R STONDIN

MATH O STONDIN

Stondin 1

C Kendall & Daughters

Melysion ac amrywiaeth eang o dybaco

Stondinau 2/3

Peter Woods & Sons

Siop cigydd

Stondin 4

GWAG

 

Stondin 5

Hair By Michael

Lle trin gwallt a gwneud tyllau clustiau

Stondin 6

GWAG

 

Stondin 7

Phone Xcellence

Atgyweirio ffonau symudol ac ategolion

Stondin 8

GWAG

 

Stondin 9

The Market Bistro

Caffi

Stondinau 10/11+24

The Teapot Café

Caffi

Stondin 12

GWAG

 

Stondin 13

Nips & Tucks

Manion gwnïo a Newidiadau Teilwra

Stondin 14

Thai take away

 

Stondin 15

Bakestones

Bara a chacennau ffres

Stondin 16

Masfina Jewellery

Gemwaith arian Mecsicanaidd

Stondin 17+18

The Snack Shack 

Bwyd a diod i fynd allan 

 

 

 

Stondin 19

The Deli on the Corner

Delicatessen

Stondin 20

Salad Bar

Saladau ffres, tatws pob, adenydd cyw iâr poeth...

Stondin 21

Fruit Fayre

Ffrwythau a Llysiau

Stondin 22A

GWAG

 

Stondin 22B

GWAG

 

Stondin 22C

Cookmate

Cyfarpar coginio/gwneud cacennau, bragu cartref a manion addurno

Stondin 23

GWAG

 

 

 

 

Stondin 25 

Coach Holiday Shop

Asiantau teithio

Stondin 26

GWAG

 

Stondin 27

Bridgend Book Shop a Electrical

Llyfrau ail law

Stondin 28

GWAG

 

Stondinau 29/30

GWAG

 

Stondin 31

Sandra’s Jewellers

Watsys, clociau, atgyweirio, trin ac anrhegion

Stondinau 32 a 35

Hellen Nails

Bar Ewinedd

Stondin 33

GWAG

 

Stondin 34

Info Tech

Caledwedd cyfrifiadurol a gwasanaeth atgyweirio

Stondin 36

GWAG

 O Dan y Cynnig

Hanes y Farchnad yn Gryno

Mae Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr mewn man amlwg iawn yn sector manwerthu Pen-y-bont ar Ogwr, wedi’i lleoli yng Nghanolfan Siopa Rhiw sy’n ffinio â Caroline Street, Nolton Street a Queen Street. Mae’r Farchnad ar y llawr gwaelod, gyda mynediad i’r islawr oddi tanodd, a mynediad i gerbydau i Queen Street. Isod nodir rhai ffeithiau diddorol am hanes hir y Neuadd Farchnad Dan Do, yn dyddio o’r adeg y’i sefydlwyd ym 1837.

1836

Pasiwyd Deddf Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr i glirio’r marchnadoedd amaethyddol a da byw o’r strydoedd o amgylch Neuadd y Dref.

1837

Agorwyd y Neuadd Farchnad newydd ar Ŵyl Fair y Cyhydedd. Fe’i codwyd gan Iarll Dwn-rhefn neu ei gyndadau ar safle’r hen gyrtiau tennis, a ddaeth wedyn yn Westy’r Tennis Court yn Caroline Street. Erbyn hyn, Seconds Ahead sydd yno.

1906

Parhawyd i ddefnyddio’r Neuadd Farchnad nes iddi gael ei disodli gan Neuadd Farchnad newydd, a oedd yn gyfan gwbl dan do.

1908

Cynhaliwyd Eisteddfod Fawreddog yn y Neuadd Farchnad ar ddydd Gŵyl San Steffan.

1955

Prynodd Cyngor Dosbarth Trefol Pen-y-bont ar Ogwr y Neuadd Farchnad oddi wrth Dunraven Estates Cyf.

1972

Caeodd y Neuadd Farchnad yn Caroline Street a gadawodd y stondinwyr olaf ddiwedd mis Mai 1972. Cafodd y Neuadd ei dymchwel ym mis Mehefin 1972 a hithau wedi sefyll er 1906. Agorodd y Farchnad newydd ddydd Llun 15 Mai 1972.

1996

Ar 1 Mawrth 1996 cafodd hen gloch y farchnad, a oedd yn 130 oed, ei hailgodi. Datgelwyd bod y gloch wedi bod yn gorwedd yn segur yn un o ddepos y Cyngor ers i’r hen farchnad gael ei dymchwel ym 1972.

Last Updated: 09/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud