Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Marchnad Maesteg

Hanes cryno a manylion

Lleolir Marchnad Maesteg ar Stryd Talbot yn ardal manwerthu Canol Tref Maesteg ac mae'n cynnwys stondinau parhaol dan do ac unedau parhaol ac achlysurol y tu allan. Lleolir neuadd y farchnad ar lawr gwaelod adeilad cerrig tri llawr rhestredig Gradd dau o Oes Fictoria, ac mae'r llawr gwaelod a'r llawr cyntaf yn gartref i Neuadd y Farchnad.

Ailddatblygu ac adfywio

Ar ôl gwaith ailwampio gwerth £2.5 miliwn, mae marchnad newydd Maesteg bellach ar agor yn swyddogol ar gyfer busnes. 

 New market units

 New Maesteg Market units

Ble rydym ni

Llywio â lloeren - CF34 9BL
Ffôn: 01656 736521

Oriau agor a chau

Oriau agor a chau'r farchnad yw 9.00 am - 5.00 pm o ddydd Llun - ddydd Sadwrn

 L G Trading

 Baby Bubbles

Stondinau ac unedau sydd ar gael ar osod

Sgwâr y Farchnad

Uned 10

Uned 14

Sut i wneud cais am stondin/uned?

Cwblhewch y ffurflen gais, mae gwybodaeth ychwanegol ar gael yn ein Nodiadau Canllaw am sut i fod yn fasnachwr llwyddiannus yn ein marchnad. Anfonwch eich cais i:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Eiddo
Cwrt y Cigfran
Lôn y Bragdy
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AP

 

Ffôn: 01656 642700
Ffacs: 01656 642432
E-bost: property@bridgend.gov.uk

Stondinau achlysurol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hapus i ystyried ceisiadau gan arddangoswyr neu bobl crefft sydd am logi bwrdd am ddiwrnod. Gall masnachwyr fasnachu ar sail achlysurol ar gyfradd sy'n dechrau o £10.00 fesul bwrdd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Stondinau a masnachwyr presennol

Neuadd y Farchnad

Busnes/gwasanaeth

Sew and Sew

Trwsio ac ail-wneud gwaith gwnio

Sgwâr y Farchnad

 

Andrews Butchers

Cigydd

The Card Shop

Anrhegion at achlysuron arbennig

Michael's

Siop trin gwallt

The Beauty Lounge 

Harddwch a therapïau holistaidd 

Cwtchi Mamas

Caffi

Florries Crefft Papur

Chrefft cerdyn s llyfr lloffion deunyddiau

Carmarthenshire Dairy Produce

Cigoedd oer a phasteiod

Maesteg Animal Welfare Society (MAWS)

Llyfrau ail law

Valley Gold Jewellery Repair Workshop

Torri allweddi a thrwsio gemwaith

Debbies Deli

 cigoedd oer a pasteiod

Vape shop

e-sigarets

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau sydd ar ddodd i Farchnad Maesteg

Ceir mwy o wybodaeth am y dref a'r digwyddiadau sydd i ddod ar wefan canol tref Maesteg.

 Market square

 Casual stall at Maesteg Market

 

 

Last Updated: 11/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud