Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Croeso i’r Gwasanaethau Eiddo

Property1

Property2

Property3

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rheoli ac yn berchen ar dros 1,000 o asedau eiddo, yn amrywio o randiroedd a garejis i swyddfeydd a safleoedd datblygu.

Mae’r Gwasanaethau Eiddo yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o reoli’r asedau hyn, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau ynglyn â thir ac eiddo. Gallai’r rhain gynnwys

Cysylltu â Ni Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Y Gwasanaethau Eiddo Cwrt y Cigfrain Lôn y Bragdy

Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AP

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud