Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaethau Defnyddwyr – Twyll Defnyddwyr a Masnachu Teg

Twyll Defnyddwyr a Masnachu Teg

Mae’r Gwasanaeth Safonau Masnach yn ceisio sicrhau bod trigolion y fwrdeistref sirol yn cael chwarae teg trwy orfodi ystod eang o ddeddfau mewn perthynas â phrisio, credyd defnyddwyr a disgrifio nwyddau, gwasanaethau ac eiddo.

Mae swyddogion yn gwirio prisiau a disgrifiadau o’r nwyddau a’r gwasanaethau a gynigir gan fusnesau lleol ac yn ymchwilio i gwynion gan y cyhoedd lle mae pobl o’r farn eu bod wedi prynu nwyddau neu wasanaethau a ddisgrifiwyd yn anghywir neu eu bod wedi talu gormod.

Mae enghreifftiau eraill o dwyll defnyddwyr yn cynnwys ymchwilio i nwyddau sydd ar werth gan fasnachwyr sy’n esgus bod yn landlordiaid preifat a gwerthu meddalwedd, dillad, cerddoriaeth, fideos a DVDs answyddogol neu ffug.

Cysylltu â Ni

Y Gwasanaeth Safonau Masnach
Adran Gwarchod y Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: (01656) 643643
Ffacs: (01656) 643285
E-bost: tradingstandards@bridgend.gov.uk

Last Updated: 15/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud