Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arferion Masnachol – Safonau Bwyd ac Amaethyddol

Safonau Bwyd ac Amaethyddol

Y Gwasanaeth Safonau Masnach sy’n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth safonau bwyd mewn safleoedd manwerthu, gweithgynhyrchu, cyfanwerthu a dosbarthu yn y fwrdeistref sirol.

Mae a wnelo deddfwriaeth Safonau Bwyd â chyfansoddiad bwyd, labeli bwyd a disgrifio bwyd.

Caiff safleoedd eu harchwilio i sicrhau bod y bwyd sydd ar werth neu a gyflenwir wedi’i labelu’n gywir, yn cydymffurfio â safonau cyfansoddiadol ac nad yw’n cael ei gynnig y tu hwnt i ‘ddyddiadau olaf gwerthu’.

Mae samplau o fwydydd yn cael eu prynu a’u cyflwyno i’r dadansoddwr cyhoeddus i’w profi i sicrhau eu bod yn cyrraedd safonau cyfansoddiadol, e.e. y cynnwys cig mewn pasteiod a phastenni, y cynnwys alcohol mewn gwirodydd.

Mae cynhyrchu bwyd yn dechrau ar y fferm ac mae gorfodi safonau bwyd yn cynnwys disgrifiad, cyfansoddiad a labeli mewn perthynas â gwrteithiau a phorthiant anifeiliaid, yr ystyrir eu bod yn rhan o’r broses cynhyrchu bwyd.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 15/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud