Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arferion Masnachol - Mesureg

Mesureg

Y Gwasanaeth Safonau Masnach sy’n gyfrifol am fesureg, a adwaenir yn draddodiadol fel pwysau a mesurau, yn y busnesau sy’n cael eu cynnal yn y fwrdeistref sirol.

Mae Swyddogion Safonau Masnach yn cynnal archwiliadau ar safleoedd busnesau pan fo offer pwyso a mesur yn cael eu defnyddio i sicrhau eu bod yn gywir, yn cydymffurfio â gofynion statudol dan y Ddeddf Pwysau a Mesurau a bod y prynwr yn derbyn y mesur y mae’n talu amdano.

Mae’r offer a brofir yn amrywio o’r cloriannau yn eich siop gornel neu archfarchnad leol i’r optigau a ddefnyddir i fesur y gwirodydd y byddwch yn eu prynu yn y dafarn. Rydym hefyd yn gwirio’r offer a ddefnyddir gan gynhyrchwyr a phacwyr i fesur maint y cynhyrchion y byddwch yn eu prynu wedi’u pecynnu’n barod yn eich siop leol, yn eitemau bwyd ac eitemau eraill. Os oes mesur neu swm yn y cynnyrch rydym ni’n gyfrifol am wirio’i fod yn gywir.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 15/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud