Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaethau Defnyddwyr – Gwerthu i Rai Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiad Oedran

Gwerthu i Rai Dan Oed

Mae ystod eang o gynhyrchion defnyddwyr yn rhai â chyfyngiad oedran er mwyn sicrhau nad ydynt ond yn cael eu gwerthu i ddefnyddwyr sy’n ddigon hen i’w prynu am resymau sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch. Mae’r cynhyrchion a reolir yn cynnwys tybaco, alcohol, fideos, cyllyll a thân gwyllt, y mae gan bob un ohonynt y potensial i achosi niwed i iechyd a diogelwch y defnyddiwr.

Y Gwasanaeth Safonau Masnach sy’n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth mewn perthynas â gwerthu i rai dan oed, rhywbeth y mae’n ei wneud trwy addysgu masnachwyr, cynnal rhaglen o archwiliadau ac arbrofion prynu gan ddefnyddio gwirfoddolwyr dan oed dan amodau a reolir.

Nwyddau a Gwasanaethau â Chyfyngiad Oedran

 

Alcohol

18 oed

 

Sigarennau a Thybaco

18 oed

 

Ail-lenwadau ar gyfer Tanwyr Sigaréts Nwy Bwtan

18 oed

 

Toddyddion

18 oed

 

Tân Gwyllt

18 oed

 

Cylchgronau i Oedolion

18 oed

 

Tatŵs

18 oed

 

Cyllyll

18 oed

 

Bwyeill a Bwâu Croes

18 oed

 

Drylliau Aer a Pheledi

18 oed

 

Disgiau DVD, Sinemâu a Rhai Gemau Cyfrifiadurol

12, 15 a 18 oed

 

Anifeiliaid Anwes

16 oed

 

Tocynnau Loteri

16 oed

 

Cardiau Crafu

16 oed

 

Petrol

16 oed

 

Cynwysyddion Paent Erosol

16 oed

 

Popwyr Parti a Chapiau

16 oed

 

Siocledi Gwirod

16 oed

Cysylltu â Ni

Safonau Masnach
Y Gwasanaeth Cyfreithiol a Rheoleiddiol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: (01656) 643643
Ffacs: (01656) 643285
E-bost: tradingstandards@bridgend.gov.uk

Last Updated: 15/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud