Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaethau Defnyddwyr – Gwasanaeth Warden Cŵn

Gwasanaeth Warden Cŵn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithredu Gwasanaeth Warden Cŵn oddi mewn i Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Mae’r Warden Cŵn yn gyfrifol am orfodi ystod eang o ddeddfau sy’n ymwneud â chŵn ac addysgu perchenogion cŵn er mwyn hybu perchenogaeth gyfrifol ar gŵn.

Mae’r Warden Cŵn yn patrolio’r fwrdeistref sirol yn chwilio am gŵn crwydr ac yn ymateb i gwynion oddi wrth drigolion y fwrdeistref sirol ynghylch cŵn crwydr, cŵn peryglus a chŵn yn cyfarth. Mae perchenogion cŵn dan orfodaeth gyfreithiol i beidio â gadael i’w cŵn grwydro’r strydoedd ac i sicrhau bod eu cŵn yn gwisgo coler sy’n cynnwys enw a chyfeiriad y perchennog.

Yn y lle cyntaf bydd cŵn crwydr sy’n gwisgo coleri’n cael eu dychwelyd at eu perchenogion a bydd y perchennog yn cael ei gynghori i gadw ei gi dan reolaeth. Bydd cŵn a geir yn crwydro’r strydoedd dro ar ôl tro neu gŵn heb goleri’n cael eu dal a’u gosod mewn cybiau. Caiff y cŵn eu cadw yn y cybiau am gyfnod o saith niwrnod er mwyn i’w perchenogion allu eu hawlio. Mae gofyn i’r perchenogion dalu ffi i gael eu cŵn yn ôl er mwyn cwrdd â’r gost o ddal y cŵn a’u cadw yn y cwb. Os nad yw’r cŵn wedi cael eu hawlio ar ôl saith niwrnod, cânt eu hailgartrefu naill ai gan y cwb neu asiantaeth ailgartrefu cŵn.

Mae’r warden cŵn hefyd yn gwneud gwaith i hybu perchenogaeth gyfrifol ar gŵn ac mae’n cydweithio â nifer o asiantaethau, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Cŵn a’r RSPCA i roi arweiniad a chymorth i berchenogion cŵn. Mae’r gwasanaeth hefyd yn annog perchenogion cŵn cyfrifol i gael gosod microsglodyn ar eu cŵn, sy’n ei gwneud yn bosib i’r warden cŵn gyfeirio at gronfa ddata genedlaethol ac adnabod perchenogion cŵn os bydd y ci’n mynd ar goll neu’n crwydro.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud