Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arferion Masnachol – Diogelwch Cynhyrchion

Diogelwch cynhyrchion

Mae’r Gwasanaeth Safonau Masnach yn gyfrifol am orfodi ystod eang o ddeddfau diogelwch mewn perthynas â nwyddau defnyddwyr, a’r rheiny wedi’u bwriadu i leihau’r risg o anaf neu farwolaeth i ddefnyddwyr a’r risg o ddifrod i eiddo.

Gall y nwyddau defnyddwyr a gynhwysir fod yn rhai newydd neu ail-law ac maent yn amrywio o deganau i ddyfeisiau trydanol ar gyfer y cartref, gan gynnwys offer pweredig.

Yn ogystal â nwyddau defnyddwyr, mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am ddiogelwch ceir ail-law a werthir gan garejis a masnachwyr yn y fwrdeistref sirol, y mae’n ofynnol yn ôl Deddf Traffig y Ffyrdd iddynt fod yn ‘addas ar gyfer y ffordd’ pan gânt eu gwerthu.

Mae’r gwasanaeth yn ymchwilio i gwynion gan aelodau o’r cyhoedd sy’n credu eu bod o bosib wedi prynu nwyddau anniogel.

Caiff cynhyrchion eu harchwilio mewn safleoedd gweithgynhyrchu a manwerthu yn y fwrdeistref sirol ac mae rhaglen o brofion samplu’n cael ei chynnal bob blwyddyn. Mae’r cynhyrchion a gaiff eu samplu’n cael eu prynu’n lleol a’u hanfon i brofdai arbenigol i gael eu profi i weld a ydynt yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth neu’r safon ddiogelwch briodol.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 15/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud