Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor ac addysg i ddefnyddwyr – Cyngor i ddefnyddwyr

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd yn darparu cyngor ac arweiniad ar faterion defnyddwyr i drigolion lleol sydd o bosibl angen cymorth arbenigol ychwanegol.

Mae’r gwasanaeth ar gael:
O ddydd Llun i ddydd Iau - 8.30 a.m. tan 5.00 p.m.
Dydd Gwener - 8.30 a.m. tan 4.30 p.m.

Dalier sylw mai Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth sy’n cynnig cyngor ar y cam cyntaf. Cewch gysylltu â nhw trwy ffonio 03454 040506, neu 03454 040505 ar gyfer gwasanaeth yn Gymraeg. Neu fe allwch anfon e-bost i Cyngor ar Bopeth gan ddefnyddio’r ddolen hon i’w gwefan: https://ssl.datamotion.com/form.aspx?co=3438&frm=citacomplainform&to=flare.fromforms#


Mae Safonau Masnach ar hyn o bryd yn cefnogi’r defnyddwyr hynny yr ystyrir eu bod yn agored i niwed, oherwydd oedran, neu alluedd meddyliol neu ariannol, trwy gynnig gwasanaeth cyfryngu a help i ysgrifennu llythyrau, yn ogystal â help ac arweiniad ar sut i wneud hawliad yn y Llys Sirol. Rhoddir blaenoriaeth i ddefnyddwyr sydd wedi dioddef o sgamiau a masnachwyr twyllodrus, a bydd unrhyw alwadau i Cyngor ar Bopeth sy’n gofyn am gymorth ar frys yn cael eu cyfeirio’n ôl at Wasanaeth Safonau Masnach Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 26/06/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud