Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arferion Masnachol – Petrolewm a Ffrwydron

Petrolewm a Ffrwydron

Mae’r Gwasanaeth Safonau Masnach yn gyfrifol am orfodaeth mewn perthynas â phetrolewm a ffrwydron. Mae’n rhaid i’r holl orsafoedd petrol yn y fwrdeistref sirol a busnesau sy’n gweinyddu petrolewm gael eu trwyddedu gan yr awdurdod lleol. Mae’r broses drwyddedu’n cynnwys cymeradwyo a phrofi’r systemau storio a darparu ar y safleoedd yn ogystal â’u harferion gweithredu diogel.

Mae’n rhaid i safleoedd sy’n storio ffrwydron, gan ddibynnu ar y math o ffrwydron a faint ohonynt sy’n cael eu storio, gael trwydded neu gofrestru.

Mae’n ofynnol i fanwerthwyr tân gwyllt gofrestru gyda’r awdurdod lleol. Mae’r holl safleoedd lle caiff ffrwydron eu storio’n cael eu harchwilio gan swyddogion y gwasanaeth i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r amodau a osodir gan y drwydded neu’r cofrestriad a bod y dull storio’n ddiogel a bod y busnes yn gweithredu mewn modd diogel.

Ymhlith yr eitemau a reolir mae cynhyrchion sy’n cynnwys ffrwydron, megis cetris ar gyfer drylliau, cynhyrchion pyrotechneg a thân gwyllt.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 15/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud