Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor ac addysg i ddefnyddwyr – Addysg i ddefnyddwyr

Addysg i ddefnyddwyr

Bydd Gwasanaeth Safonau Masnach Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi help a sgyrsiau addysg i Ysgolion, Colegau, Grwpiau Pensiynwyr ac unrhyw fudiadau neu sefydliadau addas eraill.

Mae’r pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y sgyrsiau’n cynnwys:

  • Cyfraith Contractau
  • Nwyddau a Gwasanaethau Diffygiol
  • Lladradau Tynnu Sylw
  • Gwerthu ar Drothwy’r Drws
  • Materion Ariannol
  • Diogelwch Bwyd
  • Hawliau Cyfreithiol
  • Gwerthu i Rai Dan Oed

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r pynciau hyn ac os ydych yn grŵp neu fudiad/sefydliad, yna cysylltwch â Mr Ellis Roberts os gwelwch yn dda gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod i drefnu sgwrs.

Cysylltu â Ni
Y Gwasanaeth Safonau Masnach
Adran Gwarchod y Cyhoedd
Y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: (01656) 643643
Ffacs: (01656) 643285
E-bost: tradingstandards@bridgend.gov.uk

Last Updated: 05/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud