Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhentu Doeth Cymru – ydy chi’n cydymffurfio?

Atgoffwyd landlordiaid ac asiantau sydd ag eiddo o fewn cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, neu unrhyw ardal arall o Gymru fod pwerau gorfodi Rhentu Doeth Cymru bellach yn weithredol.

Mae’r cynllun Llywodraeth Cymru, sydd yn cynorthwyo i godi safonau yn y sector rhent preifat yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob eiddo rhent preifat yng Nghymru gael ei gofrestru, ac i bob landlord ac asiantaeth, sy’n gosod a rheoli tai, gofrestru a gwneud cais am drwydded.

O’r 23ain o Dachwedd, 2016, mae ein grymoedd gorfodi wedi bod yn weithredol, a gall landlordiaid ac asiantaethau sydd ddim wedi cydymffurfio wynebu amrywiaeth o sancsiynau, gan gynnwys hysbysiad cosb benodedig, erlyniad a gorchmynion rhwystro neu ad-dalu rhent. 

Rydym yn gweithio yn agos gyda awdurdodau lleol ar draws Cymru, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn canfod y rhai sydd dal yn gwrthod cydymffurfio. Mae cynghorau nawr yn cosbi landlordiaid ac asiantaethau sydd heb gydymffurfio.

Os ydych chi’n landlord neu asiant sydd heb eto gydymffurfio, peidiwch ag oedi. Mae’n holl bwysig eich bod chi’n gweithredu nawr i gydymffurfio er mwyn arbed camau gorfodi.

Os ydych chi’n denant ac eisiau sicrhau fod eich landlord neu asiant yn cydymffurfio, mae cyfleusterau ar ein gwefan sy’n galluogi tenantiaid i edrych ar restr sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd

Os nad ydynt wedi cofrestru, gallwch gysylltu â ni yma: https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/contact/

Am ragor o wybodaeth am Rentu Doeth Cymru cysylltwch https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/ neu gallwch 03000 133344

Last Updated: 14/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud