Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymbelydredd – Dolenni Defnyddiol

 Dolenni Defnyddiol

 Yr Adran Iechyd
Gwybodaeth gan y Llywodraeth am deleffoni symudol.

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Mae’n gyfrifol am reoleiddio bron pob risg i iechyd a diogelwch sy’n deillio o weithgarwch ym myd gwaith ym Mhrydain – adnodd cyffredinol.

Y Grŵp Arbenigol Annibynnol ar Ffonau Symudol (IEGMP)
Gwybodaeth am waith IEGMP gan gynnwys manylion Adroddiad Stewart.

Y Comisiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu rhag Ymbelydredd Nad yw’n Ïoneiddio (ICNIRP)
Adnodd cyffredinol.

Link Microtek
Darparwr System Monitor Ardal 2600 – gwybodaeth dechnegol am System Monitor Ardal Narda.

Cymdeithas y Gweithredwyr Ffonau Symudol
Mae’n cynrychioli’r pum gweithredwr rhwydwaith ffonau symudol yn y DU mewn perthynas â materion iechyd a chynllunio radio-amledd.

Ymchwil i Delathrebu Symudol ac Iechyd
Adnodd cyffredinol sy’n cynnwys manylion prosiectau ymchwil a ariennir gan y rhaglen Ymchwil i Delathrebu Symudol ac Iechyd.

Bwrdd Cenedlaethol Diogelu Radiolegol
Fe’i cyfunwyd yn ddiweddar â chorff statudol yr Asiantaeth Diogelu Iechyd. Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer pobl (gan gynnwys Adrannau’r Llywodraeth) sydd â chyfrifoldebau yn y Deyrnas Unedig mewn perthynas â diogelu rhag peryglon ymbelydredd; mae gofyn iddo hefyd ddatblygu’r ymgais i gaffael gwybodaeth am ddiogelu’r ddynoliaeth rhag peryglon ymbelydredd -  adnodd cyffredinol sy’n darparu gwybodaeth am nodweddion ffisegol a mesur ymbelydredd, technoleg cyfathrebu symudol a chysylltiad â phobl.

Ofcom
Yr awdurdod rheoleiddio a chystadleuaeth annibynnol ar gyfer diwydiannau cyfathrebu’r DU – mae’n cynnwys canlyniadau’r archwiliad cenedlaethol o orsafoedd ffonau symudol.

Sefydliad Iechyd y Byd
Asiantaeth arbenigol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer iechyd – adnodd cyffredinol a dolenni i’r Prosiect Meysydd Electromagnetig Rhyngwladol [i asesu effeithiau iechyd ac amgylcheddol cysylltiad â meysydd trydan a magnetig statig, a rhai sy’n amrywio dros amser yn yr ystod amledd 0-300 GHz).

Last Updated: 21/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud