Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tanau mewn Gerddi

Mae’r adran yn aml yn derbyn cwynion am fwg o goelcerthi mewn gerddi. Weithiau gall y mwg fod yn gyfystyr â niwsans statudol ac mae’n bosib y bydd yr adran yn gallu defnyddio’i bwerau dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd i gyflwyno Hysbysiad Cyfreithiol sy’n ei gwneud yn ofynnol cymryd camau gweithredu i atal y niwsans rhag digwydd eto yn y dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth am y broses hon gweler Niwsans Cymdogion. Wrth gynnau coelcerth yn yr ardd dylech ystyried pa ddull arall o waredu’r gwastraff sydd ar gael, a lle y bo’n bosib, dylech ddewis y dull mwyaf eco-gyfeillgar. Mae ein taflen Tanau mewn Gerddi – Taflen Gynghori, yn cynnwys gwybodaeth ynghylch lleihau i’r eithaf unrhyw niwsans posib i’ch cymdogion os byddwch yn cynnau tân.

 

Last Updated: 29/04/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud