Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Preswylwyr – Sbwriel sydd wedi Cronni

Mae gan y Cyngor bwerau dan Ddeddf Atal Difrod gan Blâu 1949 Adran 4 i’w gwneud yn ofynnol i berchenogion ac/neu ddeiliaid eiddo a thir gael gwared ar wastraff a allai ddenu fermin. Ar y cyfan, gwastraff domestig fydd hwn gan gynnwys gwastraff bwyd, ac nid yw’n cynnwys gwastraff anadweithiol megis deunyddiau adeiladu.

Gellir cyflwyno hysbysiad cyfreithiol i berchennog ac/neu ddeiliad yr eiddo gan ei gwneud yn ofynnol symud y sbwriel a’i waredu’n briodol. Os na chaiff y gwaith ei gwblhau o fewn yr amser a nodir, gall y Cyngor wneud y gwaith ac ailgodi tâl ar y person(au) y cyflwynwyd yr hysbysiad iddo/iddynt.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 13/06/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud