Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Chwilen Fara

Biscuit Beetle

Sut maen nhw’n edrych?

Mae gan y chwilen fara adenydd lledraidd caled sy’n cwrdd tua chanol y cefn. Mae ganddi ên-rannau sy’n brathu, thoracs datblygedig (y rhan o’r corff sydd rhwng y gwddf a’r abdomen) a theimlyddion segmentiedig â blaen tebyg i bastwn. Mae’n frown cochlyd â gorchudd o flew melynaidd byr ac mae’n 2-3.5mm o hyd.

Ble maen nhw’n byw?

Mae’r chwilen fara i’w chael ledled y byd ac mae’n gyffredin ar hyd a lled y DU. Mae i’w chael ble bynnag y mae bwyd yn cael ei gadw.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae’n dra hysbys bod chwilod bara’n bwyta blawd, bara, grawnfwyd brecwast, sbeisiau, bisgedi, bisgedi cŵn a chawliau paced ymhlith pethau eraill.

Statws Pla

Mae’r chwilen fara’n halogi nifer o gynhyrchion bwyd a chaiff ei hystyried yn bla sy’n niwsans. Gall y larfae ddifrodi deunydd pecynnu gan eu bod hyd yn oed yn gallu treiddio trwy ffoil tun a phlwm dalennog. Gallant hefyd ddifrodi llyfrau a dogfennau papur.

Rheoli

Dylid olrhain tarddiad y pla, ei olchi’n drylwyr a’i drin â phryfleiddiad cyffwrdd ar gyfer pryfed ymlusgol ar ffurf powdr, y dylid ei ddefnyddio’n unol â chyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr.

 

Last Updated: 21/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud