Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu

Mae’r cyngor yn cynnig gwasanaeth rheoli plâu mewn eiddo preswyl yn y fwrdeistref sirol. Os yw’n bla a allai niweidio iechyd y cyhoedd (llygod mawr, llygod, chwilod duon, llau gwely), bydd y gwasanaeth yn rhad ac am ddim fel arfer. Byddwn yn codi tâl am drin plâu eraill (gan gynnwys chwain a chacwn).

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar (01656) 643643 neu talktous@bridgend.gov.uk

Adar
Cacwn
Chwain
Chwilod Bisgedi
Chwilod Carpedi
Chwilod Duon
Gwenyn
Gwyfyn Dillad Amlennog
Llau Gwely
Llwynogod
Llygod
Llygod Mawr
Morgrug
Nadroedd a Nadroedd Defaid
Pryfed Arian a Phryfed y Popty
Pryfed Heidiog
Psosidiaid
Tyrchod Daear
Wiwer Lwyd

Last Updated: 17/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud