Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llygredd atmosfferig – llygredd masnachol a diwydiannol

Llwch

Gall llwch gael ei greu gan amrywiaeth o weithgareddau a gall fod yn niwsans statudol dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Y gweithgareddau arferol sy’n gallu creu llwch yw gweithgareddau symud pridd, yn enwedig safleoedd adeiladu a dymchwel, a rhai prosesau diwydiannol sy’n trin deunyddiau neu’n cynhyrchu cynhyrchion a allai achosi llwch. Mae rhai gweithgareddau diwydiannol eisoes yn cael eu rheoleiddio gan Gyfundrefn Trwyddedu Amgylcheddol Awdurdodau Lleol. Mae gweithgareddau o’r fath wedi’u heithrio o’r weithdrefn niwsans statudol, ond fe’u rheolir gan amodau a ddefnyddir mewn trwydded a roddir dan Reoliad Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010.

Lle bu i swyddogion Adran Gwarchod y Cyhoedd ganfod niwsans statudol, bydd Hysbysiad Atal yn cael ei gyflwyno i’r sawl sy’n gyfrifol, neu berchennog neu ddeiliad y safle, i’w gwneud yn ofynnol atal y niwsans. Mae methu â chydymffurfio â Hysbysiad Atal yn drosedd ac fe all arwain at gychwyn camau cyfreithiol.

Os ydych yn dymuno rhoi gwybod am broblem gyda niwsans llwch o darddiadau masnachol neu ddiwydiannol cysylltwch â’r Tîm Rheoli Llygredd.

Ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i gwynion dienw.

 

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud