Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llygredd atmosfferig – llygredd masnachol a diwydiannol

Llygredd masnachol a diwydiannol

Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng ein hiechyd a’n lles ac ansawdd yr aer yr ydym yn ei anadlu. Mae Tîm Rheoli Llygredd Adran Gwarchod y Cyhoedd yn gyfrifol am reoleiddio allyriadau i’r atmosffer o rai diwydiannau penodol a monitro ansawdd aer amgylchynol yn yr awyr agored. Gellir ymdrin â materion sy’n ymwneud â llygredd atmosfferig mewn amryw ffyrdd gan ddibynnu ar natur a tharddle’r broblem.

I gael cyngor ynghylch llygredd atmosfferig, cliciwch ar y testunau canlynol:

Os ydych yn dymuno rhoi gwybod am broblem neu niwsans sy’n deillio o darddleoedd masnachol neu ddiwydiannol cysylltwch â’r Tîm Rheoli Llygredd.

Ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i gwynion dienw.

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud