Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Iechyd a Diogelwch – Diogelwch Ysgolion

Mae traean o’r holl ddigwyddiadau cwympo o uchder yn ymwneud ag ysgolion ac ysgolion bychain, ac mae hyn ar gyfartaledd yn rhoi cyfrif am 14 o farwolaethau a 1200 o anafiadau mawr ymhlith gweithwyr bob blwyddyn. Caiff nifer o’r anafiadau hyn eu hachosi gan ddefnydd amhriodol neu anghywir o offer.

Er gwaethaf yr ystadegau dychrynllyd hyn, mae’r rhan fwyaf o ddamweiniau’n rhai y gellid bod wedi’u hosgoi. Mae dewis a defnyddio’r offer cywir, megis dewis ysgolion sy’n perthyn i’r dosbarth cywir, yn helpu i sicrhau eich bod chi a’ch cydweithwyr yn gweithio’n ddiogel. Gallai ysgolion sydd wedi’u difrodi, sy’n ddiffygiol neu’n anaddas ar gyfer y diben gael eu hatafaelu gan Arolygwyr – gan arwain at rybudd neu hyd yn oed erlyniad.

Isod ceir yr agweddau allweddol y dylech eu hystyried wrth ddefnyddio ysgol:

Os yw gweithio’n uchel i fyny’n hanfodol, yna mae’n angenrheidiol eich bod yn gwybod:

 • Pryd i ddefnyddio ysgol
 • Sut i ddewis y math cywir o ysgol ar gyfer y gwaith penodol
 • Sut i ddefnyddio’r ysgol
 • Sut i ofalu am yr ysgol, a
 • Sut i gymryd rhagofalon diogelwch synhwyrol

Wrth ddefnyddio ysgol fach, mae nifer o wiriadau syml y gellir eu cwblhau pan fyddwch yn ei gosod yn ei lle:

 • Gwiriad dyddiol i gadarnhau ei chyflwr;
 • Sicrhau bod lle i agor yr ysgol fach yn llawn;
 • Defnyddio unrhyw ddyfeisiau cloi sydd wedi’u gosod;
 • Dylai’r tir fod yn gadarn ac yn wastad;
 • Dylai’r llawr fod yn lân ac ni ddylai fod yn llithrig. 

Pan fo’r ysgol fach yn cael ei defnyddio, dylid rhoi’r rheolaethau canlynol ar waith:

 • Uchafswm o 30 munud mewn un safle;
 • Yn cael ei defnyddio ar gyfer gwaith ysgafn yn unig (dim mwy na 10kg);
 • Dylid cadw tri phwynt cyswllt (dwylo a thraed) yn y safle gweithio ;
 • Ni ddylid gweithio oddi ar y ddwy ris uchaf oni bai fod canllaw ar gael;
 • Dylid osgoi gweithio wysg eich ochr;
 • Dylid osgoi gorgyrraedd a gorymestyn. 

I gael mwy o wybodaeth am ddiogelwch ar ysgolion cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd ar 01656 643643 neu fel arall ewch at y wefan www.hse.gov.uk i gael gwybodaeth ychwanegol a chyhoeddiadau.

 

Last Updated: 09/10/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud