Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad ar Reoliadau Allyriadau Toddyddion 2004

Y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion

Mae’n rhaid i weithgareddau dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion a restrir yn y Gyfarwyddeb, yn Atodiad 1 (y ceir rhestr gryno ohonynt isod) gael eu rheoleiddio gan drwydded. Mae’n rhaid i’r drwydded gyflwyno gofynion penodol:

Dim ond un prif ddewis sydd bellach ar gyfer cydymffurfio:

 • Cwrdd â therfyn o ran crynodiadau mewn allyriadau VOC a therfyn ar allyriadau ffo a chyflwyno canlyniadau monitro blynyddol neu barhaus gan ddibynnu ar faint yr allyriadau (gwerthoedd cyfyngol yn y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion, Atodiad IIA).

Mewn rhai achosion (yn anad dim y sector gweithgynhyrchu caenau a’r sector deunydd fferyllol) mae dewis hefyd i gwrdd â therfyn ar gyfer allyriadau torfol (gwerth terfyn cyfanswm yr allyriadau).

Rhestr Gryno o’r Gweithgareddau a Gynhwysir yn y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion, Atodiad 1

 • Caen Adlynol
 • Gweithgareddau Caenu
 • Caenu Coiliau
 • Sychlanhau
 • Gweithgynhyrchu Esgidiau
 • Gweithgynhyrchu Paratoadau Caenu, Farneisiau, Inciau ac Adlynion
 • Gweithgynhyrchu Cynhyrchion Fferyllol
 • Argraffu
 • Trosi Rwber
 • Glanhau Arwynebau
 • Echdynnu Olew Llysiau ac Olew Anifeiliaid a Gweithgareddau Puro Olew Llysiau
 • Ailorffen Cerbydau
 • Araenu Gwifren Weindio
 • Trwytho Pren
 • Lamineiddio Pren a Phlastig

Gofynion ychwanegol y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion yw:

 • Bod rhaid cynhyrchu Cynllun Rheoli Toddyddion (arweiniad yn y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion, Atodiad III) hefyd
 • Bod rhaid i’r holl weithgareddau newydd bellach gydymffurfio â gofynion y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion cyn eu rhoi ar waith
 • Bod rhaid i’r holl weithgareddau presennol gydymffurfio â’r gofynion erbyn 31 Hydref 2007, heblaw:
Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud