Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad ar Reoliadau Allyriadau Toddyddion 2004

Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion

Mae Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion yn rhoi effaith i’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion gan gynnwys y rheiny a amlinellir uchod. Sylwer ar y graddfeydd amser pan fo’n rhaid gweithredu.

Mae’r Rheoliadau’n ymestyn y rheolaethau i’r sectorau nad oeddent yn cael eu rheoleiddio’n flaenorol dan y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd. Caiff y sectorau ychwanegol eu rhestru isod:

   

Sector

Trothwy Defnydd (tunelli)

Sychlanhau

-

Ailorffen cerbydau

0.5 - 1

Caenu cerbydau fel rhan o’r broses weithgynhyrchu

0.5 - 5

Caenu heb fod yn rhan o’r broses weithgynhyrchu

Mwy na 5

Glanhau arwynebau gan ddefnyddio rhai cyfansoddion penodol

Mwy nag 1

Glanhau arwynebau heb ddefnyddio cyfansoddion penodol

Mwy na 2

Trosi carbon heb ddefnyddio du carbon

Mwy na 15

Ffurfio a gorffen cynhyrchion fferyllol

Mwy na 50

Puro olew neu saim anifeiliaid neu lysiau pan fo’r gweithgaredd yn gysylltiedig â choginio bwyd i’w fwyta gan bobl

Mwy na 10

Puro seimiau ac olewau llysiau a gafwyd o hadau, sylwedd llysiau ac/neu sylwedd anifail

Mwy na 10

Trin pren pan fo llai na 1000m3 yn cael ei drin â thoddydd

Mwy na 25

Last Updated: 20/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud