Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad ar Reoliadau Allyriadau Toddyddion 2004

Graddfeydd Amser ar gyfer Gweithredu

Gosodiadau Newydd dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion

  • Mae’n rhaid i’r holl weithgareddau bellach gydymffurfio â’r gofynion dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion cyn cael eu rhoi ar waith.

Gosodiadau Presennol dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion

  • Dylai gweithredwyr wneud cais am hysbysiad amrywio lle mae gosodiad presennol dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion yn cael ei newid yn sylweddol, neu lle mae gosodiad presennol eisoes yn defnyddio sylwedd neu baratoad ag ymadrodd risg.
  • Mae’n rhaid bod gweithredwr gosodiad presennol dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion wedi gwneud cais am drwydded naill ai erbyn 31 Hydref 2005, os yw’n bwriadu defnyddio’r Cynllun Lleihau, neu fel arall erbyn 31 Hydref 2006.

Graddfeydd Amser ar gyfer Gweithredu

Bydd angen i osodiad dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion, yn fras, gydymffurfio â’r canlynol:

Ar gyfer gosodiadau newydd/newidiadau sylweddol a gweithgareddau presennol y gosodwyd cyfarpar lleihau newydd ynddynt ar ôl 1 Ebrill 2001, dylid cydymffurfio fel a ganlyn:

  • erbyn 19 Mai 2004 os cafodd y gweithgaredd newydd neu’r gweithgaredd sydd wedi newid yn sylweddol neu’r gwaith o osod y cyfarpar lleihau ei roi ar waith cyn 20 Ionawr 2004.
  • erbyn yr amser y bydd y gweithgaredd newydd neu’r gweithgaredd sydd wedi newid yn sylweddol neu’r cyfarpar lleihau VOC newydd wedi cael ei roi ar waith ym mhob achos arall

Ar gyfer gosodiadau presennol, mae amryw ddyddiadau cydymffurfio:

  • cydymffurfio â’r terfynau ar gyfer allyriadau ac allyriadau ffo yn y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion: o 31 Hydref 2007.
  • disodli deunyddiau risg dynodedig R45, R46, R49, R60, R61: yn y cyfnod byrraf posib – rhaid cyflwyno’r cynllun disodli i’r awdurdod lleol erbyn 19 Mai 2004.
  • rheolaethau a therfynau ar ryddhau deunyddiau â risg dynodedig R45, R46, R49, R60, R61 a VOC halogenaidd R40: o 31 Hydref 2007. (Sylwer: mae’n rhaid i sylweddau sy’n dod yn ddeunyddiau risg dynodedig R45, R46, R49, R60, R61 neu VOC halogenaidd R40 ar ôl 29 Mawrth 1999 gydymffurfio â’r terfynau rheoli ac allyriadau o fewn y cyfnod byrraf posib).

I gael mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd

 

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud