Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad ar Reoliadau Allyriadau Toddyddion 2004

Gosodiadau Presennol dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion

  • Lle defnyddir cynllun lleihau (dylai hwn fod wedi cael ei gytuno gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn 31 Hydref 2005).
  • Lle mae’r sylweddau/paratoadau a ddefnyddir yn cynnwys VOC a bod natur/swm y VOC yn golygu bod eu hymadrodd risg yn R45, 46, 49, 60 a 61 (carsinogenau, mwtagenau, a sylweddau sy’n wenwynig i’r broses atgynhyrchu), mae’n rhaid i’r gweithredwr weithio yn y cyfnod byrraf posib tuag at ddisodli’r sylwedd/paratoad dan sylw fel nad yw’r ymadrodd risg yn berthnasol mwyach. Ar gyfer gollyngiadau sy’n ymwneud â’r cyfansoddion hyn a chyfansoddion halogenaidd ag ymadrodd risg R40, mae gwerthoedd terfyn ar gyfer allyriadau hefyd (os yw llifoedd torfol uwchlaw ffigyrau penodol).
  • Pan fo gweithredwr yn dewis cydymffurfio â gwerthoedd terfyn ac yn cydymffurfio naill ai â 50mg C/Nm 3 (os defnyddir llosgwr fel dull lleihau) neu 150mg C Nm 3 (os defnyddir unrhyw ddull lleihau arall), caiff y gofyniad i gydymffurfio â’r gwerthoedd terfyn yn Atodiad IIA ei ohirio tan 1 Ebrill 2013 os nad yw cyfanswm allyriadau’r gosodiad cyfan yn uwch na’r hyn fyddai wedi deillio pe byddid wedi cydymffurfio’n llwyr ag Atodiad IIA.

Gyda phob newid sylweddol mae’n rhaid i’r rhan o’r gweithgaredd sydd wedi newid yn sylweddol gael ei thrin fel gweithgaredd newydd, ond ceir hepgoriad os nad yw cyfanswm allyriadau’r gosodiad cyfan yn uwch na’r hyn fyddai wedi deillio pe bai’r rhan sydd wedi newid yn sylweddol wedi cael ei drin fel gosodiad newydd.

Mae’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion yn diffinio geiriau megis VOC, cyfansoddyn organig, gosodiad, gosodiad presennol, paratoad, sylwedd, caen a defnydd.

Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud