Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad ar Reoliadau Allyriadau Toddyddion 2004

Cyflwyniad

Mae Rheoliadau Allyriadau Toddyddion (Cymru a Lloegr) 2004, Offeryn Statudol 107, wedi cael eu cyflwyno i gyfyngu ymhellach ar allyriadau cyfansoddion organig anweddol sy’n deillio o ddefnyddio toddyddion organig mewn rhai gweithgareddau a gosodiadau penodol.

Daeth Rheoliadau Allyriadau Toddyddion (Cymru a Lloegr) 2004 (“Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion”) i rym ar 20 Ionawr 2004 ac roedd yn rhoi effaith i Gyfarwyddeb Ewropeaidd 1999/13/EC, y cyfeirir ati’n eang fel Y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion.

Cyflwyniad yn unig yw’r arweiniad byr hwn ac nid yw wedi’i fwriadu i gael ei ddefnyddio yn lle darllen Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion a’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion, y gellir eu gweld trwy ddilyn y dolenni uchod:

Cafodd y Gyfarwyddeb ei throsglwyddo i raddau helaeth i ddeddfwriaeth y DU gan Gyfarwyddiadau a roddwyd i Asiantaeth yr Amgylchedd ac i Awdurdodau Lleol ym mis Mawrth 2002, ac a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff rheoleiddio gynnwys gofynion y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion mewn awdurdodiadau a thrwyddedau. Mae Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion yn diwygio’r Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd er mwyn cynnwys y gofynion hyn.

Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud