Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diogelwch Nwy a Charbon Monocsid

Mae sylw diweddar yn y cyfryngau i farwolaethau a achoswyd gan wenwyn Carbon Monocsid wedi ein hatgoffa’n amserol am effeithiau distrywiol y nwy di-liw a diarogl hwn. I gael mwy o wybodaeth ynghylch lleihau’r risg i’ch teulu darllenwch y daflen gynghori ganlynol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Taflen Diogelwch Nwy

Os ydych yn landlord mae gennych ddyletswydd benodol i gael tystysgrif diogelwch nwy ar gyfer dyfeisiau nwy yn eich eiddo. I gael mwy o wybodaeth darllenwch y daflen gynghori ganlynol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) neu cysylltwch â Llinell Cyngor Diogelwch Nwy’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar 0800 300 363.

Taflen Diogelwch Nwy i Landlordiaid

Mae’r Gofrestr Diogelwch Nwy yn rheoli pwy all wneud gwaith ar amryw ddyfeisiau a gosodiadau nwy gan gynnwys bwyleri gwresogi canolog. Ewch at y wefan http://www.gassaferegister.co.uk/ i gael gwybod mwy neu i wirio statws peiriannydd.

 

Last Updated: 08/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud