Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Llygredd – Ansawdd Dŵr

Ansawdd Dŵr

Mae Tîm Rheoli Llygredd Adran Gwarchod y Cyhoedd yn monitro ansawdd dŵr o nifer o darddleoedd.

Dŵr Yfed

Mae hyn yn cynnwys prif gyflenwadau dŵr a chyflenwadau dŵr preifat. Mae 100 o gyflenwadau dŵr preifat wedi’u cofrestru ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dŵr Ymdrochi

Yn ystod y tymor ymdrochi (Mai-Medi) caiff dŵr y môr ei samplu’n wythnosol o Draeth y Drenewydd-yn-Notais, sy’n draeth ymdrochi heb ei ddynodi. Mae Traeth y Rest, Traeth Trecco a Thraeth Sandy ym Mhorthcawl oll yn draethau ymdrochi dynodedig a chaiff y rhain eu samplu’n wythnosol yn ystod y tymor ymdrochi gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Pyllau Nofio a Phyllau Sba

Cymerir samplau rheolaidd o bob pwll nofio a phwll sba cyhoeddus trwy gydol y flwyddyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu broblemau mewn perthynas ag ansawdd dŵr cysylltwch â Thîm Rheoli Llygredd Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 29/04/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud