Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 Rhestr o Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth

 

2016

X01-5384 - Porthcawl

X01-5473 - Maesteg

X01-5475 - Maesteg

 

 2015

X01-3586 - Pryd ar Glud

X01-3610  - Hawlenni Parcio i Breswylwyr

X01-3621 -Hawliadau Yswiriant Priffyrdd

X01-3623 - Safle Glanogwr

X01-3633 -Caffael nwyddau a gwasanaethau

X01-3792 -Gwasanaethau Post

X01-3710 - Swyddfeydd Glanogwr

 

2014

X01-3532 - Ffïoedd Trwydded Tacsi

X01-3490 -Amddiffynfeydd Môr Newton

X01-3452 -Presenoldeb Aelodau'r Cabinet

X01-3337 -Gwasanaeth Cerddoriaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

X01-3301 Gwariant ar Dabledi a Ffonau Clyfar

X01-2886 -Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

X01-2668 -Cynllun Datblygu Lleol

X01-2726 - Banciau Bwyd  

X01-2761 - Ceir â Chauffeur

 

2013

X01-1632 - Cardiau rhagdaledig ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion

X01-1647  - Dirwyon Cŵn yn Baeddu

X01-1676 - Offerynnau Cerdd mewn Ysgolion

X01-1702 - Treth Ystafell Wely

X01-1488  -Hebryngwyr Croesfannau Ysgol

X01-1494 - Adran 106

X01-1530 -Trin Wyneb y Ffordd

X01-1541 - Hygyrchedd Tacsis

X01-1527-Llwyth gwaith Gweithwyr Cymdeithasol

X01-1455 -Rhestr o Henebion

X01-1380 -Achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

X01-1396 - Cyllideb drafnidiaeth (beicio)

X01-1398 -Camerâu Teledu Cylch Cyfyng

X01-1414 -Polisi Graffiti

 

2012

X01-1194 –Defnydd aelodau etholedig o Ffonau Clyfar a Thabledi

X01-1200 –Rhestr Asedau Cymunedol

X01-1161 –Cyfrifiadura Cwmwl

X01-1157 –Gorchmynion Prynu Gorfodol

X01-1156 – Trwyddedau Tacsi

X01-1129 – Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod

 

Last Updated: 06/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud