Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Deddf Rhyddid Gwydobaeth 2000

Cynllun Cyhoeddi


Yn unol ag Adran 20 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cymeradwyo Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol er mwyn i awdurdod cyhoeddus ei fabwysiadu yn weithredol o 1 Ionawr 2009.

Mae Adran 19 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod fabwysiadu Cynllun Cyhoeddi cymeradwy a chynnal y cynllun ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth yn rheolaidd ac i gyhoeddi ac adolygu'r wybodaeth yn unol â hynny. Mabwysiadodd yr Awdurdod hwn y Cynllun Cyhoeddi yn weithredol o 1 Ionawr 2009 mewn cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2008.

Mae hefyd yn ofynnol i'r Cyngor wneud trefniadau ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth yn unol â'r cynllun hwnnw, cynnal y wybodaeth a ddarperir a'i hadolygu'n rheolaidd. Mae'r Ddogfen Ddiffinio ar gyfer Awdurdodau Lleol yn ymhelaethu ar y wybodaeth y mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn disgwyl y caiff ei chynnwys ymhob un o'r saith dosbarthiad o wybodaeth yn y cynllun.

Mae'r Cyngor wedi llunio rhestr o'r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ac ym mhle y gellir ei chael. Caiff hon ei diweddaru yn rheolaidd.

Last Updated: 01/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud