Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi'r hawl i unigolion gael mynediad at wybodaeth amgylcheddol a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae gwybodaeth amgylcheddol yn cwmpasu ystod eang o faterion, megis:

  • Yr amgylchedd ei hun, gan gynnwys awyr, dŵr, y ddaear a chynefinoedd planhigion ac anifeiliaid
  • Pethau sy'n effeithio'r amgylchedd gan gynnwys allyriadau, ymbelydredd, sŵn a mathau eraill o lygredd
  • Polisïau, cynlluniau a deddfau ar yr amgylchedd

Ceir mwy o wybodaeth am Geisiadau am Wybodaeth Amgylcheddol ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Os nad ydych yn siwr a yw eich cais yn un am wybodaeth amgylcheddol, dylech ei wneud yn ysgrifenedig a'i ddanfon at:

foi@bridgend.gov.uk neu'r Tîm Gwybodaeth, Gwasanaeth Gweithredol a Phartneriaeth, Swyddfa Ddinesig, Stryd Angel, Penybont ar Ogwr CF31 4WB

 

Last Updated: 01/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud