Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 

YMCA

Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AD

Ioga i ddechreuwyr

Heb ei achredu 

Dewch o hyd i'ch tawelwch a'ch heddwch mewnol! Ar y cwrs hwn byddwch yn edrych ar y gwrtharwyddion, a buddion Ioga, a byddwch yn defnyddio technegau ac ymddaliadau i berfformio dilyniannau ioga syml. 

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Llun

7-9yp

£39

Mae consesiynau ar gael

Garddio organig

Heb ei achredu 

Gwnewch eich gardd yn iach ac yn rhydd o gemegau! Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu'r manteision o dyfu pethau'n organig a sut y gellwch chi wneud hyn eich hun drwy ddefnyddio dulliau naturiol i wella ffrwythlondeb y pridd a delio â phlâu a chlefydau.

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Mer

6-8yp

£39

 Mae consesiynau ar gael   

 

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud