Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Carnegie House 1

Tŷ Carnegie

Stryd Wyndham
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1EF

Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Oes arnoch chi eisiau codi safon décor eich cartref i fyny i lefel arall?

Os felly ymunwch â’n Cwrs Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol lle y byddwch yn dysgu sut i gymhwyso egwyddorion dylunio proffesiynol i du mewn eich tŷ fel y mae, neu greu décor cwbl newydd.

 

Wythnosau 

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Maw

9:30 -11:30yb

£39

 Mae consesiynau ar gael

Lluniadu Creadigol

Heb ei achredu 

Datblygu sgiliau lluniadu presennol drwy arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a chyfres o ymarferion meddwl yn greadigol.

 

Wythnosau 

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Llun

10 - 12yp

£64

 

Ffrangeg sgwrsio

Heb ei achredu

Dewch draw i ymuno â’n dosbarth cyfeillgar a hamddenol. Byddwn yn dysgu Sgwrsio yn Ffrangeg i ddechreuwyr, i’ch cynorthwyo i ymdopi fel teithiwr ac mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. 

Wythnosau 

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Maw

1 - 3yp

£64

 

Darllen Gwefusau

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Darllen gwefusau yw ffordd o ddeall lleferydd drwy ddehongli symudiadau gwefusau yn weledol, h.y. gwylio siapiau’r gwefusau, mynegiant yr wyneb, ystum naturiol, ynghyd â defnyddio unrhyw glyw sy’n weddill. Dylai pobl o bob oed, gydag unrhyw faint o golled clyw, ymarfer darllen gwefusau cyn i ragor o ddirywiad ddigwydd. Fodd bynnag, does dim rhaid i chi fod yn drwm eich clyw i fynychu dosbarthiadau darllen gwefusau. Bydd y dosbarth hwn yn rhoi’r offer a’r ymwybyddiaeth i chi ddatblygu eich sgiliau ac mae’n ffordd hwyliog i’ch cynorthwyo i wella hyder a hunan-barch.

 

Wythnosau 

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Mer

10 - 12yp

£39

Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud