Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 

Maesteg 7777

Ffordd Llynfi
Maesteg
CF34 9DS 

Uwchgylchu i ddechreuwyr

Heb ei achredu

Byddwch yn dysgu sgiliau a thechnegau i allu troi hen nwyddau tŷ yn drysorau newydd fydd yn dod â bywyd newydd i’ch cartref ac yn arbed arian i chi!

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Maw

10-12yp

£39

 Mae consesiynau ar gael

Cyflwyniad i luniadu ***

Heb ei achredu 

Mae'r cwrs yn cynnwys arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau, technegau a phrosesau lluniadu. Byddwch hefyd yn dysgu mireinio eich sgiliau arsylwi ac archwilio amrywiaeth ehangach o wneud marciau.

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Iau

1-3yb

£64

 

*** Bydd y cwrs uchod yn cychwyn yn yr wythnos sy’n dechrau ar 2 Hydref 2017

 

  

 

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud