Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 

Canolfan Bywyd Y Pîl

Helig Fan
Pîl
Pen-y-bont ar Ogwr
CF33 6BS

Gwneud Bagiau Ffabrig

Heb ei achredu

Bag siopa, bag dal popeth, bag cefn, bag negeseuon, bag heb handlen, bag arddwrn – waeth beth fo’r steil, does dim modd i chi gael gormod!  

Dilynwch eich diddordeb ac ymunwch â’n Cwrs Gwneud Bag Ffabrig lle y byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ddylunio bagiau unigryw a phersonol ar gyfer pob achlysur a phob set o ddillad. 

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Iau

1 - 3yp

£64

Troi eich Talent yn Incwm – Sefydlu eich Busnes Bach neu Ddiwydiant Bwthyn

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Bydd y cwrs hwn yn gymorth i chi ganolbwyntio syniadau ar sefydlu busnes a bydd yn mynd â chi o gadarnhau eich syniadau drwy'r broses o nodi cwsmeriaid, marchnata a chostio cynnyrch / gwasanaethau a datblygu eich cynllun busnes. Does dim angen profiad, dim ond eich syniadau am fusnes a llawer iawn o frwdfrydedd!  Byddwch yn feistr arnoch eich hun! 

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Iau

7-9yp

£39

 Mae consesiynau ar gael

Tyfu Cnydau Bwytadwy.

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Codwch, ewch allan a dechreuwch arddio! P’un a oes gennych eich rhandir eich hun neu ddim ond darn bychan yn eich gardd, bydd y cwrs hwn yn mynd â chi drwy egwyddorion sylfaenol tyfu eich ffrwythau, eich llysiau blasus a’ch perlysiau eich hun. 

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Mer

7-9yp

£39

 Mae consesiynau ar gael

Ffrangeg sgwrsio

Heb ei achredu

Dewch draw i ymuno â’n dosbarth cyfeillgar a hamddenol. Byddwn yn dysgu Sgwrsio yn Ffrangeg i ddechreuwyr, i’ch cynorthwyo i ymdopi fel teithiwr ac mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Iau

10 - 12yp

£64

Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud