Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 

Pyle Life Centre

Helig Fan
Pîl
Pen-y-bont ar Ogwr
CF33 6BS

Defnyddio apiau Google  Google Apps

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Rhedeg clwb neu gymdeithas? Cofrestrwch ar gyfer y cwrs hwn i weld sut y gallai apiau google wneud eich bywyd yn haws. O ffurflenni ar-lein, i daenlenni a phecynnau prosesu Word, dewch i wybod sut y gallai apiau Google fod o gymorth i redeg eich clwb.

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Maw

7-9yp

£39

 Mae consesiynau ar gael

Dogfennau Creadigol gan ddefnyddio Publisher Microsoft Publisher 2013 Logo Svg

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Os ydych chi wedi gweld posteri neu daflenni a meddwl tybed sut y cawsant eu gwneud, neu hyd yn oed meddwl yr hoffech roi cynnig arni, yna dyma'r cwrs i chi. Drwy ddefnyddio rhaglenni cyhoeddi ar y bwrdd gwaith, gellwch chithau greu dogfen liwgar a phroffesiynol.

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Iau

7-9yp

£39

 Mae consesiynau ar gael

Cynllunio sut i gychwyn eich busnes bach eich hunBusiness

Wedi’i achredu gan Agored Cymru 

Bydd y cwrs hwn yn gymorth i chi ganolbwyntio syniadau ar sefydlu busnes a bydd yn mynd â chi o gadarnhau eich syniadau drwy'r broses o nodi cwsmeriaid, marchnata a chostio cynnyrch / gwasanaethau a datblygu eich cynllun busnes. Does dim angen profiad, dim ond eich syniadau am fusnes a llawer iawn o frwdfrydedd!  Byddwch yn feistr arnoch eich hun! 

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

15

Iau

7-9yp

£69

 Mae consesiynau ar gael

Stopiau drysau wedi eu dylunio

Heb ei achredu 

Byddwch yn dysgu sgiliau a thechnegau i allu creu eich stop drws chi eich hun a gallu ailadrodd y broses hon gyda dyluniadau eraill.

Wythnosau

Dydd

Amser

Ffioedd

8

Iau

1-3yp

£39

 Mae consesiynau ar gael

 

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud