Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwybodaeth am y lleoliadau

Old Stone Bridge

Ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Tŷ Carnegie

Stryd Wyndham
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1EF

Y Parth

46 - 48 Dunraven Place
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 1JB

Ty'r Ardd

Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Neuadd Goffa Williams

22 Hawthorn Drive 
Coychurch
Pen-y-bont ar ogwr
CF35 

YMCA

Stryd yr Angel
Peny-y-bont ar Ogwr
CF31 4AD

 

Ty Pen-y-bont

110b Heol Merthyr Mawr
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SW

Clwb y Byddar a Chlwb Cymdeithasol

Ffordd Llangrallo
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 2BY 

Neuadd yr Eglwys Nolton

Heol Merthyr Mawr
Pen-y-Bont ar Ogwr
CF31 3NH

 

 

Maesteg a’r cyffiniau

Prosiect Cymunedol Noddfa

Caerau Road
Caerau
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF34 0PB

Canolfan Chwaraeon Maesteg

Safle'r Hen Efail
Nant-y-Crynwyd
Maesteg 
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF34 9EB

Cwm Calon

Cwm calon
Stryd y Castell
Maesteg
Pen-ybont ar ogwr
CF34 9UN

Maesteg 7777

Castle St
Maesteg
CF34 9DS

Tŷ Hartshorn

Heol Neath
Maesteg
CF34 9EE 

 

Pencoed a’r cyffiniau

Neuadd Les Pencoed

51 - 53 Heol Y Groes
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5PE 

Porthcawl

Canolfan Y

John Street
Porthcawl
Pen-y-bont ar Ogwr
CF36 3ES

Canolfan Henoed Awel-y-Môr

Teras Hutchwns
Porthcawl
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF36 5TN 

Pil, Mynydd Cynffig a’r cyffiniau

Canolfan Bywyd y Pîl

Helig Fan
Pîl
Pen-y-bont ar Ogwr
CF33 6BS

Sarn a’r cyffiniau

Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn

Merfield Close 
Sarn
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 9SW

Cwm Ogwr a'r cyffiniau

Neuadd Goffa Nantymoel

Teras Waun Wen
Nantymoel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 7NB

Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud