Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 Gwefannau Defnyddiol

Get Online In Wales Welsh

Bbc Webwise    

Y cyfeiriadur am ddim ar-lein o leoedd cyhoeddus yng Nghymru lle y cewch ddefnyddio cyfrifiadur, mynd ar-lein a cael cymorth.      

Darganfyddwch y cyfryngau a
thechnoleg ar WebWise y BBC. Dewch i wybod sut i ddatblygu’r sgiliau ar-lein sy’n hanfodol i wneud y gorau o’ch ffôn symudol, tabled neu gyfrifiadur.
Microsoft Welsh Think You Know

Os ydych chi’n newydd i gyfrifiadureg neu os oes gennych beth profiad, bydd Microsoft yn eich
cynorthwyo i ddatblygu dealltwriaeth sylfaenol o gyfrifiaduron.


Arweiniad i ddiogelwch ar y
rhyngrwyd a llywio diogel i bobl ifanc a rhieni. Dysgwch am ddiogelwch ar-lein wrth ddefnyddio blogiau, sgwrsio a chwarae gemau ar-lein
.
 Staysafeonline  Gcf
Adnodd ymwybyddiaeth pennaf y DU yn cynorthwyo i amddiffyn pobl, materion ariannol, dyfeisiadau a busnesau rhag twyll, camddefnydd a phroblemau eraill y deuir ar eu traws ar-lein. Y rhyddid i ddysgu’r hyn
sydd arnoch chi ei eisiau, pryd mae arnoch eisiau, yn hollol am ddim. Edrychwch
ar diwtorialau ar bynciau cysylltiedig â Mathemateg Sylfaenol, Saesneg a
Chyfrifiaduron
.
 Codecademy Learn To Code  Tb Logo
Llwyfan rhyngweithiol ar-lein yw Codecademy sy’n cynnig dosbarthiadau codio am ddim mewn 12 iaith raglennu wahanol yn cynnwys Python, Java, PHP, JavaScript, Ruby, SQL, a Sass, yn ogystal
ag ieithoedd marcio i fyny HTML a CSS
.
Gwefan addysgol am ddim yw TechBoomers.com sy’n dysgu oedolion hŷn ac eraill, sydd â sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, sut
i ddefnyddio gwefannau poblogaidd ac apiau
.
Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud