Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

CYRSIAU UNDYDD

DYDDIADAU’R CYRSIAU UNDYDD SY’N DOD YN FUAN     

Cynhelir cyfres o gyrsiau hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy gydol tymor yr Hydref. Bydd y cyrsiau hyn yn rhedeg ar ddydd Sadwrn yn ogystal â chanol yr wythnos. Mae'r lleoliadau eto i gael eu cadarnhau ond ceir mwy o wybodaeth drwy fynd i dudalennau Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

Ychwanegir cyrsiau newydd pan fyddant yn dod ar gael ac felly daliwch i edrych. Cewch hefyd ofyn am gael eich hysbysu drwy ein rhestr bost, drwy'r e-bost yn ogystal â thrwy'r post.

Felly, os ydych chi'n ystyried rhoi cynnig ar hobi newydd neu ddiddordeb ac yn amharod i ymrwymo i gwrs 8-wythnos rhag ofn na fyddwch yn ei fwynhau, peidiwch ag OFNI mwyach. Beth sydd gennych chi i'w golli?

Cyfryngau Cymysg

Term yw Cyfryngau Cymysg a ddefnyddir i ddisgrifio gweithiau celf sydd wedi eu cyfansoddi o gyfuniad o gyfryngau neu ddeunyddiau gwahanol.

Mae yna rai ohonom sy’n awyddus i weld sut y bydd cyfryngau gwahanol yn gweithio gyda’i gilydd; gellwch ddatblygu gwaith celf hollol wahanol drwy ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cyfryngau cymysg. 

Yn ystod y cwrs undydd hwn, byddwch yn creu:

Llyfr wedi ei altro 

Mae llyfrau sydd wedi eu haltro yn cael eu diffinio fel "unrhyw llyfr, hen neu newydd, sydd wedi cael ei ailgylchu mewn ffordd greadigol i’w wneud yn waith celf".  

Mae’r ffurf hon o gelfyddyd yn defnyddio llyfrau clawr caled a llawer o dechnegau cyfryngau cymysg i droi llyfr cyffredin yn waith celf unigryw. Mae creu llyfrau wedi eu haltro yn rhywbeth y gall unrhyw un ei wneud oherwydd nad oes yna reolau o gwbl a’r unig beth fydd yn eich cyfyngu fydd eich dychymyg chi eich hun. Efallai y byddwch yn gwneud toriadau bychain, yn ychwanegu lluniau neu ddelweddau, yn arlunio, peintio, defnyddio sialc, ychwanegu ffibr, rhuban, les, effemera, gleiniau – neu unrhyw beth y mae arnoch ei eisiau. Gellwch ddod o hyd i’r deunyddiau o amgylch y tŷ a, gydag ychydig o awgrymiadau, gellwch ddysgu sut i integreiddio’r pethau hyn yr ydych wedi eu darganfod mewn ffyrdd newydd, fydd yn caniatáu i chi archwilio a mynegi eich dawn greadigol yn llawn.

Mixed Media

 

 

 

 

Last Updated: 28/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud